Referenser

Vi har haft gäster från många olika länder.

Den följande referenslistan innehåller alla kontaktuppgifter till våra gästgrupper

som redan varit här och som gärna delar med sig av sina upplevelser ,

erfarenheter och intryck som de har fått här i Ungern.

Länder varifrån vi har redan har gäster:

< Spanien > < Irland > < Slovakien > < Brasilien > < Norge > < Australien >< Nederländerna >

< Skottland > < Estland > < Danmark > < Lettland > < Frankrike > < England > < Luxemburg > < Sverige >

< Belgium > < Tyskland >

< Austria > < Malta > < Schweiz > < USA > < Kanada >

< Finland > < Italien >

 

Instagram-logo-32x32facebook32x32google+32x32youtube-icon 32x32