Referanser

Vi hadde gjester på besøk allerede fra tallrike land.

Nedenstående referanseliste inneholder kontaktopplysningene til våre utenlandske gjestegrupper,

som gjerne vil fortelle Dem om sine opplevelser og inntrykk fra reisene og programmene i Ungarn organisert av oss i de siste årene.

Land, som vi allerede hadde gjester fra:

< Spania > < Irland > < Slovakia > < Brasil > < Norge > < Australia >< Nederland >

< Skottland> <Estland > < Danmark > < Latvia > < Frankrike > < England > < Luxembourg > < Sverige >

< Belgia > < Tyskland >

< Østerrike > < Malta > < Sveits > < USA > < Kanada >

< Finland > <Italia>

 

Instagram-logo-32x32facebook32x32google+32x32youtube-icon 32x32