Referentsid

Külalisi on meil paljudest riikidest käinud.

Referentside listis leiuvad nende välismaa külalisrühmade kontaktandmed,

kes on möödunud aastatel osalenud meie poolt organiseeritud programmides,

reisidel Ungaris. Nad võivad Teile oma kogemustest rääkida.

Riigid, kust meil on külalisi käinud:

< Hispaania > < Iirimaa > < Slovakkia > < Brasiilia > < Norra > < Austraalia >< Madalmaade >

< Šotimaa > < Eesti > < Taani > < Läti > < Prantsusmaa > < Inglismaa > < Luksemburg > < Rootsi >

< Belgia > < Saksamaa >

< Austria > < Malta > < Šveits > < Ameerika Ühendriigid > < Kanada >

< Soome > < Itaalia > < Lõuna-Tirol-Itaalia >
Instagram-logo-32x32facebook32x32google+32x32youtube-icon 32x32